PERPETIUM CONSULTANCY

VOOR CONTINUITEIT IN ICT

Projecten tijdig en binnen budget opgeleverd

Project- en programmamanagement zijn in de meeste organisaties onderdeel van de bedrijfsvoering geworden. Voorbeelden als business proces veranderingen, het invoeren van nieuwe softwarepakketten of nieuwe oplossingen worden opgepakt door een team van mensen van binnen of buiten de organisatie. Toch blijkt projectmanagement in veel organisaties nog steeds een uitdaging.  Het is lastig een gestructureerde werkwijze te hanteren en projecten op tijd en binnen budget op te leveren. Waar anderen stoppen beginnen onze projectmanagers pas.

 

 

Risico-denken, pragmatisch en planmatig werken 

Onze aanpak gaat een tandje dieper dan de standaard projectaanpak. Onze projectmanagers kruipen in de huid van het project om de ins en outs te kennen, en sturen niet langs de zijlijn maar zijn direct betrokken.

 

Bij aanvang van een project vindt een uitgebreid gesprek plaats met de stuurgroepleden en de sleutelpersonen. Omdat elke gerenommeerde projectmanagement aanpak faalt als deze niet past binnen de cultuur van het bedrijf, is het van belang de bedrijfscultuur te scannen en de projectmanagement aanpak hierop aan te passen. Verder is het belangrijk om een goed beeld krijgen van hoe binnen het project het beste kan communiceren. Hierbij wordt risico-beheersing echt ingebed in het project, zodat verrassingen tot een minimum beperkt blijven.

 

Alle belangrijke facetten als de business case, de stuurgroepleden, mandaten en projectorganisatie worden in beeld gebracht. Is het project officieel van start dan gaat de aandacht uit naar de begeleiding van de projectleden zodat ze goed kunnen functioneren, hun verantwoordelijkheden opnemen en hun taken kunnen volbrengen in de juiste sfeer. Het resultaat is een effectieve projectmanagement aanpak die niet verzandt in bureaucratie, maar een omgeving waar efficiënt gerapporteerd wordt over planning, mijlpalen, budget, risico’s en issues.

Perpetium Consultancy BV -  W. Alexanderweg 63 - 3945CH Cothen 

Tel. 0343  533042